UVOD
Privatni smještaj Villa Manda ( u daljnjem tekstu: iznajmljivač) nudi smještaj u skladu sa ovim Općim uvjetima, te opisu i terminu sukladno potvrđenim rezervacijama.

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem ili pismeno, i to isključivo iznajmljivaču ili njegovom zastupniku.

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za iznajmljivača. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je izvršiti uplatu akontacije od minimalno 20 % od ukupnog iznosa cijene smještaja, a ostatak iznosa uplaćuje se kod iznajmljivača na dan dolaska.

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom) ili osobno.

Ukoliko dođe do otkaza rezervacije u bilo koje vrijeme iznajmljivać zadržava primljeni iznos akontacije kao naknadu za nastale troškove.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema hrvatskom Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba u Republici Hrvatskoj varira od 2,00 do 7,00 kn po osobi dnevno za odrasle.

Gosti u dobi od 12 do 18 godina imaju 50% popusta, dok djeca ispod 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima. Iznos boravišne pristojbe kod plaćanja biti će naveden u kalkulaciji za rezervaciju.

VRIJEME KORIŠTENJA USLUGA

Usluge smještaja pri dolasku se mogu koristiti počevši od 16:00 sati, a pri odlasku do 10:00 sati (ukoliko nije drugačije dogovoreno).

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano za rezerviranu smještajnu jedinicu. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom kao "dodatne" a dostupna su uz prethodnu najavu), stoga gost plaća posebno za njih. Ove usluge moraju biti zatražene u trenutku rezervacije.

Cijene smještaja objavljene su u Eurima. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju da iznajmljivač promjeni cijene ili usljed promjene tečaja). Za goste koji su unaprijed platili rezervaciju jamčimo cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su gosti uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, iznajmljivač je dužan o tome na vrijeme obavijestiti gosta.

Ako više osoba nego što je naznačeno na Voucheru dolazi u smještajnu jedinicu, iznajmljivač ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu za smještaj nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

PRAVO IZNAJMLJIVAČA NA PROMJENE I OTKAZ

Iznajmljivač zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, iznajmljivač zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najkasnije 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, iznajmljivač će se potruditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi iznajmljivača, i vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom) najkasnije do 15 dana prije početka korištenja usluge. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 eura po promjeni. U slučaju da gost otkaže rezervaciju, iznajmljivač zadržava uplaćeni predujam. Ako gost koji otkazuje smještaj nađe novog korisnika za istu rezervaciju, iznajmljivač neće naplatiti troškove promjene.

U slučaju otkaza potvrdene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  • Za otkaz do 15 dana prije dolaska, naplatiti će se 20% od cijene smještaja ​​(akontacija neće biti vraćena),
  • Za otkaz 14 - 9 dana prije datuma dolaska, naplatiti će se 50% od cijene smještaja,
  • Za otkaz 8 - 2 dana prije datuma dolaska, naplatiti će se 80% od cijene smještaja,
  • Za otkaz 1 dan prije dolaska, nedolazak, ili otkaz tijekom korištenja smještajne jedinice, naplatiti će se 100% od cijene smještaja.

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

Dužnost iznajmljivača je briga o kvalitetnom pružanju usluge iznajmljivanja za koji je registriran, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Iznajmljivač će sve svoje navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima koje nisu pod kontrolom iznajmljivača.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

  • - posjedovati valjane putne isprave
  • - poštivati ​​carinske i devizne propise države u kojoj je odsjeo
  • - pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te da imaju dobre odnose s domaćinom
  • - sa sobom imati potvrde plaćanja (voucher dobiven poštom ili mailom) na dan dolaska
  • - gost je dužan provjeriti je li mu potrebna viza za državu u kojoj je odredište ili za susjedne zemlje

Ukoliko se gost ne pridržava gore navedenih obveza, time je i odgovoran za učinjenu štetu i mora sam pokriti troškove.
Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će platiti svu uzrokovanu štetu na licu mjesta.

PRTLJAGA

Iznajmljivač ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se domaćinu i nadležnoj policijskoj postaji.

PRITUŽBE

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtjevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor domaćinu. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene a plaćene usluge koja mu se pruža.

Ukoliko gost ne uloži prigovor na smještaj na licu mjesta nema pravo na povrat novca naknadno.

Nadalje, gost je dužan surađivati ​​s zastupnikom iznajmljivača ili sa iznajmljivačem osobno u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje je u skladu s plaćenom uslugom, iznajmljivač nije dužan prihvatiti bilo kakve daljnje pritužbe koje se odnose na tu uslugu (ako postoji odgovarajuća alternativa u istom objektu gost ju je dužan prihvatiti).

Iznajmljivač ne može biti odgovoran za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinaciji koju je posjetio gost, kao i sve ostale slične situacije i događaje koje nisu izravno vezane za kvalitetu u rezerviranoj smještajnoj jedinici koja može rezultirati nezadovoljstvom gosta .

SUDSKA NADLEŽNOST

Sva sporna pitanja koja mogu nastati nepridržavanjem odredbi iz ovih Općih uvjeta od bilo koje strane najprije će se pokušati riješiti mirnim putem, odnosno sklapanjem nagodbe i dogovorom ugovornih strana izvan suda. U protivnom ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Obrovcu .

NAPOMENA

Uplatom akontacije ili ukupnog iznosa, gost prihvaća Opće uvjete u cijelosti.

Ribnica, 03.svibnja 2011.

 

Login Form

Idi na vrh