Zahvaljujući svom prirodnom položaju, idealnom spoju kulturne baštine, tradicijske arhitekture, konfiguracije terena, čistog mora i očuvane mediteranske vegetacije, Ribnica pruža ugodan boravak daleko od gužve i buke.


Ribnica - Kruševo

Privatni smještaj "Apartmani Villa Manda" nalazi se na području grada Obrovca, u turističkom naselju Ribnica, koji se nalazi dijelom na obalama Karinskog i dijelom na obali Novigradskog mora. Specifični položaj između dva mora i dva povijesna stara grada pruža u Ribnici jedinstvenu pogodnost odmora u ovom dijelu sjeverne Dalmacije.
Nacionalni parkovi Paklenica, Krka i Kornati nalaze se unutar 40 kilometara udaljenosti od Ribnice, dok su Park prirode Velebit, Tulove grede, Velebitski kanal, rijeka Zrmanja i Krupa, te Cerovačka pećina i prirodni ornitološki rezervat Vransko jezero na udaljenosti manjoj od 20 km.


Obrovac

obrovac

Obrovac je stari povijesni gradić smješten 11 km uzvodno od ušća rijeke Zrmanje u Novigradsko more. Obrovac se nalazi na proširenju vapnenčkog kanjona, gdje se na putu do Zadra prelazi rijeka Zrmanja. Sa Malog Alana (1045 m), sjeverno od Obrovca, pruža se prekrasan pogled na Ravne kotare i zadarski arhipelag.

Vrlo impresivan je kanjon rijeke Zrmanje od Obrovca do njezina ušća, s vrlo strmim liticama na nekim mjestima visokim čak i do 200 m.

Obrovac je u povijesti bio značajno rimsko naselje Clambetae (sada Cvijina Gradina, oko 3 km jugozapadno od Obrovca). Dijelovi urbanih središta antičkog naselja s ostacima gradskih ulica i struktura još uvjek su vidljive.

Najvažniji su ostaci rimskog hrama i ostaci termalnih sadržaja.

Obrovac se prvi put spominje u izvorima hrvatskih vladara pod nazivom Obrovez. Do 1527. je bio dio posjeda grofova Krbave, a kasnije dolazi pod tursku vlast, dok ga je 1684. zauzela Venecija.

obrovac11

Iznad grada su ruševine utvrđenoga grada, proširenog i ojačanog od knezova krbavskih, a zatim Turaka, te Mlečana.

Glavna atrakcija Obrovca su prekrasni slikoviti kanjon rijeke Zrmanje, bogata domaća kuhinja (janjetina, pršut, vino), rafting i ribolov u tom području, kao i mnogi kulturno-povijesni spomenici uz rijeku Zrmanju.

Novigrad

stari novigradNovigrad je slikoviti povijesni gradić koji se nalazi na južnoj obali Novigradskog mora podno planine Velebit, u dugom morskom zaljevu čije su strme strane obrasle gustom borovom šumom.

Novigrad je u kontinuitetu naseljen od prapovijesti. Najstariji dio naselja, povijesna jezgra, okružen zidinama, smješten je na sjeveroistočnoj strani zaljeva, na padini brijega podno utvrde Fortice. Rimska utvrda u čijim se temeljima nalazi Ilirska (Liburnska) gradina, u 13. st. je preuređena, te nazvana Castrum Novum, hrvatski Novigrad.

Godine 976. u Novigradu je porušen benediktinski samostan i crkva sv. Pavla. Prema zapisima iz 1879. godine, najvjerojatnije su se nalazili na mjestu današnje crkve sv. Katarine.St. Katarina

Povijesna jezgra grada formirana je u obliku trapeza s istočnim i zapadnim bočnim zidovima koji su se od utvrde spuštali prema moru, gdje su se ova dva zida spajala na treći, južni zid koji je išao paralelno s obalom Novigradske luke. Zidine su bile utvrđene s devet kula.

Novigrad utvrda

Ispod utvrde, a unutar zidina, gusto su postavljene zgrade koje formiraju gustu mrežu kaskadno strukturiranog naselja sa horizontalno i vertikalno (skalinade) položenim ulicama – kalama. Krajem 17. st. oslobađanjem šireg područja Novigrada od Turaka, dolazi do razgradnje zidova prema moru.

Zapadni zid danas se može naći samo u tragovima, dok je istočni zid dobro očuvan, mada se u jednom njegovom dijelu na njega prislanjaju zgrade. Tijekom 20. stoljeća izvan gradskih zidina razvila su se nova naselja na istoku Jaz, a zapadno Zagrad.

 

Guest Reviews&Check in

 

Login Form

Idi na vrh